headerPå svenska
In English
Deutsch
En Español
Eesti
Français
на русском
Norsk
Suomeksi
 

Image
 
På svenska

Finlands nationalförfattare
Finlands nationalförfattare Aleksis Kivi (Stenvall) föddes i Palojoki by i Nurmijärvi 10.10.1834. Födelsegården byggdes av författarens fader skräddaren Erik Stenvall år 1824 så gott som mitt i byn.

Familjen Stenvall hade fem egna barn: fyra söner varav Aleksis var den yngste samt en dotter. Dessutom ingick en fosterson i familjen. Till och från bodde även lärjungar till skräddarfadern i huset.

Aleksis började sin skolgång vid sex års ålder i hembyns ambulerande skola. Den hölls av den förste skolmästaren i Nurmijärvi Malakias Costiander, som var känd för sina litterära intressen. Han upptäckte pojkens talanger och det var mycket tack vare honom som Aleksis som 12-åring sändes till skolan i Helsingfors.

Kivi avlade studentexamen så sent som vid 23 års ålder 1857 och skrev in sig vid Helsingfors universitet våren 1859. Han studerade sporadiskt vid universitetet fram till år 1865. Modern önskade att sonen skulle bli präst men vid universitetet lyssnade Kivi närmast till Lönnrots och Cygnaeus föreläsningar som handlade om det finska språket och estetik. Någon examen avlade han aldrig.

Kivi flyttade år 1863 till Sjundeå och bodde för det mesta där fram till våren 1871. Då inskrevs författaren på grund av depression och psykiska problem för vård på Lappvikens sjukhus. Kivi skrev nästan hela sin produktion i Sjundeå. I mars 1872 tog brodern Albert honom till sitt hem i Tusby och vårdade honom där. Nurmijärvi kommun betalade fem tunnor råg för vården. Aleksis Kivi dog 31.12.1872. Han är begravd på den gamla kyrkogården i Tusby.


  
Image
Aleksis Stenvall.
Albert Edelfelts teckning från 1870-talet.
 
 
 
 
Image 
Aleksis Kivis födelsehem. Urpo Huhtanens teckning.